Pryd Mae'r Haf? 20.05.2021 [BSL]

This event contains digital content (live streaming or video on demand)
EVENT INFORMATION

Perfformiad ar-lein yw hwn wedi'i ddehongli drwy Iaith Arwyddion Prydain (BSL). / This online performance will be BSL interpreted. 

Cynhyrchiad Criw Brwd a Theatr Genedlaethol Cymru mewn cydweithrediad â The Other Room a Theatr Soar

Pryd Mae’r Haf?
(Christmas is Miles Away)

gan Chloë Moss
Trosiad gan Gwawr Loader

---

“Bydd e’n gwd. Ti a fi. New start.”

Mae Luke a Christie yn ffrindiau gorau sy’n joio gwersylla, yfed cans a siarad am Julie Bridges.

Ond gyda’u dyddiau ysgol yn dod i ben a haf hir o’u blaenau, a fydd Luke, Christie a Julie yn dewis llwybrau gwahanol? A yw tyfu’n hŷn yn golygu tyfu ar wahân?

Mewn trosiad newydd i’r Gymraeg wedi’i osod yng nghymoedd y de ddiwedd y 1980au, dyma ddrama dyner am gyfeillgarwch, gobeithion ac ofnau pobl ifanc ym mhob oes. Bydd y perfformiad yn cael ei ffrydio’n fyw ar-lein.

“Drama ddoniol, dyner wedi ei chyfarwyddo’n fedrus” - Barn

--- 

A Criw Brwd and Theatr Genedlaethol Cymru production in association with The Other Room and Theatr Soar.

Pryd Mae’r Haf? 
(Christmas is Miles Away)

by Chloë Moss

Translated by Gwawr Loader

Luke and Christie are best mates who like to go camping, drink lager and talk about Julie Bridges.

But when they leave school and a long summer lies ahead, will Luke, Christie and Julie go their separate ways? Does growing up mean growing apart?

In a new Welsh-language translation set in the south Wales valleys at the end of the 1980s, this is a touching play about friendship and the hopes and fears of young people. The performance will be streamed live online.

--- 

Cast

Aron Cynan – Luke
Ella Peel – Julie
Cellan Wyn – Christie

Tîm Creadigol / Creative Team

Awdur / Writer: Chloë Moss
Awdur y Trosiad / Translated by: Gwawr Loader
Cyfarwyddwr / Director: Sion Pritchard
Cynllunydd Set a Gwisgoedd / Set and Costume Designer: Luned Gwawr Evans
Cynllunydd Goleuo / Lighting Designer: Elanor Higgins
Cynllunydd Sain a Chyfansoddwr / Sound Designer and Composer: Tic Ashfield
Cyfarwyddwr Cynorthwyol / Assistant Director: Elin Phillips
Cyfarwyddwr Corfforol / Movement Director: Eddie Ladd
Cyfarwyddwr Llais / Voice Director: Nia Lynn

--- 

Tocynnau / Tickets

Unwaith i chi brynu tocyn, byddwch chi'n derbyn e-bost i gadarnhau eich archeb sy'n cynnwys dolen i wylio'r perfformiad. Bydd y ddolen hon yn gweithio o 30 munud cyn y perfformiad. 

Once you have purchased your ticket, you will receive an e-mail booking confirmation with a link to view the performance. This link will be active from 30 minutes before the performance.

Restrictions

Canllaw oed / Age guidance: 14+
Yn cynnwys iaith gref a themâu aeddfed / Contains strong language and adult themes
I gael rhestr o sbardunau posib, ewch i theatr.cymru/prydmaerhafarlein / To see a list of possible triggers, please visit theatr.cymru/prydmaerhafarlein

Waiver

Ni fyddwn yn cynnig ad-daliad, oni chaiff perfformiad ei ganslo. / We will not offer refunds, except in the event of a cancelled performance.